Buro Kader
  Profiel |  Diensten |  Opdrachtgevers |  Vertalers |  Werkwijze |  Tarieven |  Levertijden |  Links |  Contact
 

Beëdigde Tolkdiensten

Buro KADER staat u bij met een professionele (gerechts)tolk in de Turkse, Arabische, Perzische (Farsi) of Koerdische taal vanuit of naar het Nederlands.

Al onze tolken zijn tevens beëdigd als vertaler in de betreffende taal door de Arrondissementsrechtbank.

De vormen van tolkdiensten die wij verrichten zijn als volgt te onderscheiden:

  • Gesprekstolken: Tijdens een gesprek wordt alles zin voor zin vertaald vanuit de vreemde taal naar het Nederlands en andersom.
  • Consecutieftolken: Tijdens een voordracht of vergadering worden er aantekeningen gemaakt, die na afloop inhoudsgetrouw worden weergegeven.
  • Simultaantolken: Terwijl de spreker aan het woord is wordt het gesprek gelijktijdig vertaald, bijvoorbeeld tijdens zittingen.
U kunt bij ons terecht voor een tolk voor bijvoorbeeld uw bezoek aan de rechtbank, notaris, advocaat, hypotheekadviseur, huisarts, specialist of het ziekenhuis. Natuurlijk kunt u bij ons ook terecht voor al uw bezoeken bij tal van andere instanties en instellingen.

Speciaal voor uw zakenbezoek in het buitenland of voor opvang en begeleiding van zakenrelaties en handelsdelegaties in Nederland i.v.m. beurzen, congressen of evenementen e.d. kunt u ook een beroep doen op één van onze ervaren tolken.

Heeft u een professionele tolk nodig of heeft u een ander verzoek, aarzel niet en neem contact op met ons, om geheel vrijblijvend geïnformeerd te worden.

<< terug