Buro Kader
  Profiel |  Diensten |  Opdrachtgevers |  Vertalers |  Werkwijze |  Tarieven |  Levertijden |  Links |  Contact
 

Werkwijze

Intake & Offerte
Tijdens het intakegesprek worden de wensen van de opdrachtgever besproken en wordt de te vertalen tekst c.q. de opdracht bestudeerd op o.a. inhoud en eventuele moeilijkheidsfactoren. Vervolgens wordt er een offerte uitgebracht met een opgave van verwachte kosten en indien van toepassing de levertijden.

Indien opdrachtgever akkoord gaat met de uitgebrachte offerte moet deze ondertekend geretourneerd worden aan buro KADER. Na ontvangst van de ondertekend geretourneerde offerte, wordt er begonnen aan de opdracht.
Dit proces van opdrachtbevestiging kan in een zeer korte tijd tot stand komen per fax, e-mail of in persoon.

Opmaak & Aflevering
Als het gaat om vertalingen stellen wij weinig eisen voor het aanleveren van teksten. Wel gaat onze voorkeur uit naar opdrachten die digitaal worden aangeleverd, dan kunnen wij optimaal gebruik maken van de bestaande lay-out, zodat brontekst en vertaling hetzelfde uiterlijk krijgen.

Teksten worden verwerkt en afgeleverd m.b.v. MS Office applicaties. Aflevering van vertalingen kan geschieden digitaal per e-mail of per post met print en diskette of CD.

Beëdigde vertalingen van originele akten en documenten worden door ons altijd per aangetekende post verstuurd indien de opdrachtgever deze niet persoonlijk kan komen afhalen.

<< terug