Beëdigde Juridische Vertalingen

Het belang van een goede gerechtstolk, oftewel een rechtbanktolk, is onmiskenbaar en kan zelfs invloed hebben op de rechtsgang. Een beëdigde gerechtstolk dient alles te vertalen tijdens de behandeling ter terechtzitting en niet alleen een samenvatting te geven. Een objectieve vertaling van de verklaring van partijen is essentieel voor de goede rechtsgang, omdat partijen alles willen weten en begrijpen wat de rechter zegt. Anders kunnen er onnodige misverstanden en frustraties bij zowel de betrokkenen als de rechters ontstaan.

De professionele gerechtstolken van Vertaalburo Kader beheersen de juridische terminologie goed, hebben kennis van de culturele achtergrond en zijn communicatief sterk, zodat zij snel kunnen anticiperen op wat er over en weer gezegd wordt. De gerechtstolk is betrouwbaar, blijft altijd zijn of haar neutrale houding behouden en brengt op onpartijdige wijze de boodschap over. Dat is van essentieel belang in de rechtbank.

Al onze beëdigde gerechtstolken (rechtbanktolken) staan ingeschreven in het Register beëdigde tolken en vertalers en voldoen aan alle eisen die door het Ministerie van Justitie worden gesteld.

Vertaalburo Kader staat u graag bij met een professionele gerechtstolk op elk terrein. Ongeacht het onderwerp, wij zorgen ervoor dat u de juiste rechtbanktolk in huis haalt met de juiste vakkennis.

Aarzel niet en bel of mail ons geheel vrijblijvend, zodat wij al uw vragen over kunnen beantwoorden en uitvoering aan uw verzoeken kunnen geven.

Wij staan voor u klaar en spreken duidelijke taal!

Onze garanties

  • Professionele gerechtstolken
  • 100% Tevredenheidsgarantie
  • Uitsluitend native speakers.
  • Beëdigde gerechtstolken
  • Simultaan of consecutief.

Onze ervaringen

Beëdigde Juridische vertalingen
Beëdigde Gerechtelijke tolkdiensten
Beëdigde notariële tolkdiensten
Beëdigde notariële vertalingen